Urk

TRANSFORMATIE

Bakker Bedrijfsartikelen is een bloeiende onderneming in onder meer bedrijfsartikelen. In grote lijnen is het bedrijf op te delen in drie onderdelen: 1 kantoor, 2 winkel en 3 opslag. In de voorbije jaren was een situatie ontstaan waarbij de onderscheiden bedrijfsonderdelen in verschillende gebouwen waren ondergebracht. Een situatie die met name logistiek gezien voor verbetering vatbaar was.

Om tot een optimale bedrijfshuisvesting te komen was het noodzakelijk alle bedrijfsonderdelen in 1 gebouw onder te brengen. Besloten werd om dit nieuwe gebouw op een bestaand terrein te realiseren dat reeds in eigendom was en waarop zich een tweetal oude opslagloodsen bevonden.

Uit kostenoogpunt werd besloten de bestaande opslagloodsen te handhaven en een deel van het programma daarin onder te brengen, namelijk de opslag en een deel van de winkelruimte. Voor de overige winkelruimte en voor de kantoorruimte hebben we een nieuwe uitbreiding naast de bestaande opslagloodsen ontworpen. Deze uitbreiding is in twee bouwlagen gerealiseerd.

In de architectuur hebben we tot uiting laten komen dat alle bedrijfsonderdelen één geheel zijn gaan vormen. Dit is verbeeld door in het ontwerp de bestaande opslagloodsen samen te laten smelten met de nieuwe tweelaagse uitbreiding. Deze samensmelting is gecreëerd door twee architectonische keuzes. Allereerst hebben ervoor gekozen de bestaande opslagloodsen te omkleden met dezelfde gevelbeplating als de nieuwbouw. De tweede en minstens zo belangrijke keuze was het doortrekken van de terugliggende onderste bouwlaag van de nieuwbouw tot in de kopgevel van de aansluitende bestaande opslagloods.

Het ontwerp van de gevels is volledig ontstaan vanuit de plattegrond. We hebben heel pragmatisch verdiepingshoge aluminium raamkozijnen toegepast daar waar daglicht en uitzicht noodzakelijk was voor werkplekken of daar waar beglazing noodzakelijk was tbv etalageruimte. Door de plaats van deze raamkozijnen puur vanuit de plattegrond te bepalen ontstaat een heel ontspannen, vrij en dynamisch gevelbeeld. Een ritme zonder regelmaat.

Daar waar +PEIL bij deze opgave het ontwerp realiseerde heeft Modulor BV uit Tollebeek de bouwtechnische uitwerking en directievoering voor haar rekening genomen.


+PEIL - Bureau voor Architectuur
en StedenbouwHelperpark 282 D
9723 ZA Groningen
050 31 31 600
info@pluspeil.nl