Stedenbouw

STEDENBOUW

Wij hebben ruime ervaring op stedenbouwkundig gebied, onder meer in het maken van stedenbouwkundige visies, uitbreidingsplannen, herstructureringsplannen, inpassingen, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Ook hebben wij het estetische ontwerp van diverse kunstwerken voor onze rekening genomen. Soms worden we gevraagd voor de verbeelding van een stedenbouwkundig plan of kunstwerk, bijvoorbeeld in de vorm van een maquette. Op deze website staan vooral de wat grotere stedenbouwkundige projecten. Ons portfolio is echter veel uitgebreider. Uiteraard zijn wij graag bereid deze aan u te presenteren.

+PEIL - Bureau voor Architectuur
en StedenbouwHelperpark 282 D
9723 ZA Groningen
050 31 31 600
info@pluspeil.nl