Visie

De kunst van het bouwen

Architectuur is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. We worden er dagelijks mee geconfronteerd, soms bewust, vaak onbewust. Toch bepaalt architectuur in grote mate de sfeer van de omgeving waarin we ons bevinden. Of het is op zijn minst van grote invloed daarop. Goede architectuur kan ertoe bijdragen dat we ons 'lekker voelen' in die omgeving.

Analyse

Het ontwerpproces start voor ons met de plek. Wat is het karakter van de plek en wat voor bebouwing past daarbij? In sommige gevallen laat de plek zich makkelijk lezen, in andere situaties is er verdergaand onderzoek nodig. Onderzoek naar bijvoorbeeld de geschiedenis van de plek of naar de aanwezige structuren. Ook kan onderzoek naar het landschap of de streek van belang zijn. Landschap, stedenbouw en architectuur vervlechten zich daardoor, ondanks het verschil in schaal. Een gedegen onderzoek naar de plek brengt een zorgvuldige inpassing met zich mee.

Concept

De vertaling van een programma van eisen naar een ontwerp kan op verschillende manieren gebeuren. Conceptueel denken is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het brengt ordening, logica en hiërarchie in tal van ontwerpvraagstukken. Het concept is de drager van het plan. Het helpt ons ook om vernieuwend te denken.

Ruimtelijke structuur

Om van een concept tot een daadwerkelijk ontwerp te komen is een goede ruimtelijke structuur van wezenlijk belang. De structuur van een gebouw organiseert alle afzonderlijke programmaonderdelen en vormt de onderlegger van het uiteindelijke ontwerp. We besteden veel zorg en tijd aan deze stap met als doel het realiseren van onder meer stijlvolle eenvoud, mooie plattegronden, verrassende ruimtelijkheid en een goede balans van het geheel. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk spannend en aantrekkelijk gebouw zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit.

Detaillering en materialisering

Nu het gebouw vorm heeft gekregen is verfijning de volgende stap. Detailleren is ontwerpen op het kleinste schaalniveau. Dankzij de technische kennis die wij in huis hebben kunnen we een gebouw zo detailleren dat de uitgangspunten van het ontwerp worden versterkt. Wij houden we van eerlijke, karaktervolle en tijdloze materialen en proberen ze op een hedendaagse manier toe te passen. Zo maken we gebouwen die perfect passen in hun omgeving, maar wel helemaal van deze tijd zijn. Oftewel: échte architectuur!

Realisatie

Hoewel wij een ontwerp doorgaans zeer ver uitwerken, is het ontwerpproces daarmee niet ten einde. Vaak roept de realiteit van de bouw weer nieuwe vragen op die een antwoord behoeven. Daarom zijn we vaak op de bouw te vinden, als directievoerder of als toezichthouder.

Tot slot

Architectuur is slechts een onderdeel van ons leven. Het komt voort uit een veel bredere interesse die onze inspiratie voedt. Architectuur maken doen we niet vóór, maar mét onze opdrachtgevers. Een samenwerking die vaak behoorlijk intensief is, maar waarvan de uitkomst altijd blij maakt. Tenminste, zo denken onze opdrachtgevers erover. En wij ook. Het is een proces waar we steeds weer met veel plezier op terugkijken!

+PEIL - Bureau voor Architectuur
en StedenbouwHelperpark 282 D
9723 ZA Groningen
050 31 31 600
info@pluspeil.nl