Boerderijvolume
De Wilp

In het Groningse dorp De Wilp bevindt zich zorgboerderij Keuningshof. Wat ooit een kleinschalige boerderij was, is uitgegroeid tot een dynamische veehouderij waarbij onderdak, zorg en dagbesteding wordt geboden aan hulpbehoevende jongeren. In de loop der tijd is de bebouwing uitgebreid met diverse stallen, woonunits en een multifunctioneel woongebouw.

Nu is het tijd voor vervanging van de oorspronkelijke boerderij annex woonhuis. Wij hebben hiervoor een ontwerp gemaakt dat ondanks een eigentijdse verschijningsvorm perfect past op de plek die de oude woning heeft achtergelaten. Wie door zijn oogharen kijkt ziet weer een boerderijvolume, maar toch maakt het ontwerp zich op veel onderdelen hiervan los. Opvallend is het spel dat wordt gespeeld tussen wat traditiegetrouw het voorhuis en de deel was. Het voorhuis is opvallend kort. Dit werkt vervreemdend, maar maakt ook duidelijk dat niet alleen het voorhuis, maar het hele volume een woonfunctie heeft. Wat verder opvalt is dat de krimp (de plek waar het volume zich verbreedt) aan beide zijden op een andere plek ligt. Aan de toegangszijde ligt deze verder terug, waardoor ruimte wordt gemaakt voor een (overdekte) entree in de overgangszone tussen voor- en achterhuis.

Net zoals de gevels van de oorspronkelijke boerderij is het nieuwe volume rood van kleur. De gevels zijn gemaakt van rode strengperssteen (gebakken van Groningse klei), voor het dak is een natuurrode pan gebruikt. Maar ter plaatse van het voorhuis gebeurt iets bijzonders. Hier is ook het dak uitgevoerd in metselwerk. De lagen lopen door, maar de stenen liggen terug naar gelang de helling van het dak. Hierdoor ontstaat een getrapt dakvlak. dat samen met gevels, dakkapel en schoorsteen één monolithisch geheel vormt. Het is een verwijzing naar de voorhuizen van weleer die vaak net iets meer versierd waren dan de schuur en zich op die manier presenteerden richting de weg.

De woning is inmiddels gerealiseerd maar op verzoek van de opdrachtgever plaatsen wij geen foto's van interieur of exterieur.


Opdrachtgever:Particulier
Jaar:2018
Visualisatie:BügelHajema Adviseurs