Wie zijn wij?

+PEIL bestaat uit architect David de Boer en stedenbouwkundig ontwerper Jan Clots. Voordat zij in het voorjaar van 2012 hun krachten bundelden deden beiden brede ervaring op binnen hun eigen vakgebied. Samen vormen ze nu een bureau dat zowel stedenbouwkundige als architectonische ontwerpopgaves aan kan. Begin 2023 is techneut Richard de Groot aan ons bureau toegevoegd. Ook hij heeft jarenlange ervaring, onder meer als bouwkundig tekenaar, calculator en bouwbegeleider. +PEIL is in staat om bouwprojecten gedurende het gehele proces te ontwikkelen en te begeleiden, van masterplan tot architectonisch detail.

David de Boer kwam via een studie bouwkunde in Amsterdam en een voorbereidend jaar aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem in 2002 terecht aan de Academie van Bouwkunst in Groningen. Tijdens de opleiding ‘Master Architecture’ kwam hij in contact met de Drentse architect Cor Kalfsbeek. Beiden bleken dezelfde visie op architectuur te hebben: ontwerpen doe je vanuit de context. De plek bepaalt de architectuur en als architect zoek je naar de betekenis van die plek en geef je die betekenis mee in wat je creëert. Het werd het begin van een jarenlange samenwerking.


Behalve met Cor en Sibylle Kalfsbeek werkte David voor verschillende projecten samen met studiegenoot Jan Clots. Ook deze samenwerking startte op de Academie voor Bouwkunst. Jan werkte destijds bij een architectenbureau in het noorden van het land. Omdat zijn passie niet alleen lag bij architectuur als autonome discipline, maar vooral op het grensvlak van architectuur en stedenbouw, maakte hij de overstap naar BügelHajema Adviseurs in Assen, een adviesbureau voor ruimtelijke ordening. Na zo'n 10 jaar als stedenbouwkundig ontwerper te hebben gewerkt maakte hij in 2012 de overstap naar +PEIL.


Met de komst van Jan is de nodige kennis en kwaliteit aan het bureau toegevoegd. Daar waar het bureau al sterk was in architectonische vormgeving, detaillering en directievoering heeft het zich nu uitgebreid in de richting van de stedenbouw. +PEIL is hierdoor in staat een breder scala aan opdrachten aan te nemen en daarmee opdrachtgevers optimaal te begeleiden. Op deze website vindt u voorbeelden van ons werk en de kwaliteit die wij nastreven. Wij kijken daar met trots op terug. Maar we kijken ook graag vooruit. Naar nieuwe projecten waarin we onze gezamenlijke passie voor onderscheidende kwaliteit en zorgvuldigheid kunnen verwezenlijken. Want daarvoor staat de + van +PEIL!

Onze visie

Architectuur en stedenbouw zijn onlosmakelijke onderdelen van ons leven. We worden er dagelijks mee geconfronteerd, soms bewust, vaak onbewust. Toch bepalen ze in grote mate de sfeer van de omgeving waarin we ons bevinden. Of zijn ze op zijn minst van grote invloed daarop. Een goede ruimtelijke ordening en - in het verlengde daarvan - hoogwaardige architectuur kunnen ertoe bijdragen dat we ons 'lekker voelen' in die omgeving.

Analyse

Het ontwerpproces start voor ons met de plek. Wat is het karakter van de plek en wat voor bebouwing past daarbij? In sommige gevallen laat de plek zich makkelijk lezen, in andere situaties is er verdergaand onderzoek nodig. Onderzoek naar bijvoorbeeld de geschiedenis van de plek of naar de aanwezige structuren. Ook kan onderzoek naar het landschap of de streek van belang zijn. Landschap, stedenbouw en architectuur vervlechten zich daardoor, ondanks het verschil in schaal. Een gedegen onderzoek naar de plek brengt een zorgvuldige inpassing met zich mee.

Concept

De vertaling van een programma van eisen naar een ontwerp kan op verschillende manieren worden gemaakt. Conceptueel denken is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het brengt ordening, logica en hiërarchie in tal van ontwerpvraagstukken. Het concept is de drager van het plan. Het helpt ons ook om vernieuwend te denken.

Ruimtelijke structuur

Om van een concept tot een daadwerkelijk ontwerp te komen is een goede ruimtelijke structuur van wezenlijk belang. De structuur organiseert alle afzonderlijke programma-onderdelen en vormt de onderlegger van het uiteindelijke ontwerp. We besteden veel zorg en tijd aan deze stap met als doel het realiseren van een goede balans tussen logica, ruimtelijkheid en functionaliteit.

Detaillering en materialisering

Nu het ontwerp vorm heeft gekregen is verfijning de volgende stap. Detailleren is ontwerpen op het kleinste schaalniveau. Dankzij de technische kennis die wij in huis hebben kunnen we een gebouw zo detailleren dat de uitgangspunten van het ontwerp worden versterkt. Wij houden we van eerlijke, karaktervolle en tijdloze materialen en proberen ze op een hedendaagse manier toe te passen. Zo maken we gebouwen die perfect passen in hun omgeving, maar wel helemaal van deze tijd zijn.

Realisatie

Hoewel wij een ontwerp doorgaans zeer ver uitwerken, is het ontwerpproces daarmee niet ten einde. Vaak roept de realiteit van de bouw weer nieuwe vragen op die een antwoord behoeven. Daarom zijn we vaak op de bouw te vinden, als directievoerder of als toezichthouder.

Tot slot

Ontwerpen doen we niet vóór, maar mét onze opdrachtgevers. Een samenwerking die vaak behoorlijk intensief is, maar waarvan de uitkomst altijd blij maakt. Tenminste, zo denken onze opdrachtgevers erover. En wij ook. Het is een proces waar we steeds weer met veel plezier op terugkijken!