Stedenbouw

Wij hebben ruime ervaring op stedenbouwkundig gebied, onder meer in het maken van stedenbouwkundige visies, uitbreidingsplannen, herstructureringsplannen, inpassingen, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. Ook hebben wij het estetische ontwerp van diverse kunstwerken voor onze rekening genomen. Soms worden we gevraagd voor de verbeelding van een stedenbouwkundig plan of kunstwerk, bijvoorbeeld in de vorm van een maquette. Op deze website staan vooral de grotere stedenbouwkundige projecten. Ons portfolio is echter veel uitgebreider. Wij zijn graag bereid deze aan u te presenteren.