Transformatie Urk

Bakker Bedrijfsartikelen is een bloeiende onderneming die vanouds toeleverancier is van de visindustrie op Urk. In grote lijnen is het bedrijf op te delen in drie onderdelen: kantoor, winkel en opslag. Tot voor kort waren de  bedrijfsonderdelen in verschillende gebouwen ondergebracht. Een situatie die met name logistiek gezien voor verbetering vatbaar was. Om tot een optimale bedrijfsvoering te komen was het noodzakelijk alle bedrijfsonderdelen in één gebouw onder te brengen. Er werd besloten dit nieuwe gebouw op een bestaand terrein te realiseren dat reeds in eigendom was en waarop zich een tweetal oude opslagloodsen bevonden. Uit kostenoogpunt werd besloten de bestaande opslagloodsen te handhaven en de opslag en een deel van de winkelruimte daarin onder te brengen. Voor de overige winkelruimte en voor de kantoorruimte hebben we een nieuwe uitbreiding naast de bestaande opslagloodsen ontworpen. Deze uitbreiding is in twee bouwlagen gerealiseerd.

Het gegeven dat alle bedrijfsonderdelen nu één geheel vormen hebben we in de architectuur tot uitdrukking laten komen. De bestaande opslagloodsen zijn geïntegreerd in de nieuwe tweelaagse uitbreiding. Hieraan liggen twee architectonische keuzes ten grondslag. Allereerst hebben we ervoor gekozen de bestaande opslagloodsen te omkleden met dezelfde gevelbeplating als de nieuwbouw. De tweede en minstens zo belangrijke keuze was het doortrekken van de terugliggende onderste bouwlaag van de nieuwbouw tot in de kopgevel van de aansluitende bestaande opslagloods. Het ontwerp van de gevels is volledig ontstaan vanuit de plattegrond. We hebben heel pragmatisch verdiepingshoge aluminium raamkozijnen toegepast daar waar daglicht en uitzicht noodzakelijk was voor werkplekken of daar waar beglazing noodzakelijk was ten behoeve van etalageruimte. Door de plaats van deze raamkozijnen puur vanuit de plattegrond te bepalen ontstaat een heel ontspannen, vrij en dynamisch gevelbeeld. Een ritme zonder regelmaat.


Opdrachtgever:Bakker Bedrijfsartikelen BV
Uitwerking:Modulor BV
Fotografie:+PEIL