CONTAINERWONINGEN
Groningen

Groningen groeit in rap tempo. Net zoals in de rest van Nederland wordt er continu gezocht naar geschikte woningbouwlocaties. Eén van de mogelijkheden is de transformatie van oudere bedrijventerreinen tot woongebied. Bedrijventerrein Oosterhoogebrug is zo'n bedrijventerrein dat haar glans verloren heeft. In opdracht van de eigenaar van verschillende bedrijven op het terrein hebben wij onderzocht hoe de onderliggende gronden kunnen worden ingezet om de woningbouwopgave in te vullen. 

Bedrijventerrein Oosterhoogebrug ligt aan de oostkant van Groningen, tussen Damsterdiep en Eemskanaal. De transformatie tot woongebied zou een logische stap zijn na de realisatie van Stadshavens, dat ten westen van het gebied wordt ontwikkeld. Maar hoe verander je een bedrijventerrein in woongebied? Een mogelijke opmaat is de ontwikkeling van tijdelijke woningen op plekken die nu al vrij komen. Wij hebben een voorstel gedaan voor de inpassing van woonunits die doen denken aan containerwoningen maar meer uitstraling hebben en beter aansluiten bij de omgeving. 

Het stedenbouwkundige plan bestaat uit de inpassing van verschillende woongebouwen: rug-aan-rug bebouwing haaks op de Koningsweg en enkelzijdige bebouwingsstroken langs beide kanalen. De bebouwing wordt samengesteld uit demontabele units van steeds dezelfde afmetingen, maar dankzij variatie in hoogte, kapvorm en gevelinvulling nemen ze verschillende verschijningsvormen aan. De rug-aan-rug bebouwing sluit aan op de bestaande bedrijfsbebouwing en is drie lagen plat. Aan de zijde van het Dampsterdiep is de bebouwing drie tot vier lagen met kap. De zadeldaken refereren aan de lintbebouwing aan de overkant van het water. Langs het Eemskanaal is de bebouwing het hoogst, namelijk 5 lagen met kap. Het ritme van geschakelde lessenaarsdaken doet denken aan sheddaken en geeft de bebouwing een industrieel karakter.

De langsgevels van de units zijn doorgaans gesloten, de kopgevels volledig van glas. Tenminste, als het woningen betreft. Er komen ook units voor die ingezet worden als berging of technische ruimte en deze zijn geheel gesloten. Met elkaar ontstaat een interessant samenspel van open en gesloten gevelvlakken dat samen met de verschillende hoogtes en kapvormen een aantal unieke tijdelijke woongebouwen oplevert. 


Opdrachtgever:Rottinghuis
Jaar:2020
Verbeelding:3D Lab