Dorpsvisie De Waal

Voor het dorpje De Waal op Texel heeft +PEIL in samenwerking met Allard Wiersma een dorpsvisie opgesteld. De visie geeft in woord en beeld aan hoe bestaande waarden kunnen worden versterkt, hoe diskwaliteiten kunnen worden verbeterd en hoe nieuwe ontwikkelingen een plek kunnen krijgen. Een dorp is altijd onderhevig aan veranderingen. Een dorpsvisie is een krachtig instrument om richting te geven aan deze veranderingen en de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Voor meerdere dorpen hebben wij dorpsvisies opgesteld.


Opdrachtgever:Texelfonds
Jaar:2015
Verbeelding:+PEIL