PBH-terrein Zuidlaren

Sinds de leegstand en sloop van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren is de toekomst van terrein onderwerp van discussie. De gronden liggen namelijk op een zeer kwetsbare plek: direct grenzend aan de Grote Brink en ingesloten door het sterrenbos van Landgoed Laarwoud. Het hallencomplex heeft ervoor gezorgd dat de oostzijde van het dorp vrij is gebleven van woningbouw, waardoor de prachtige overgang van brinkdorp naar beekdal nu meer dan ooit zichtbaar is.

Het braakliggende terrein is een zorg, maar ook een unieke kans. De bestaande supermarkten, die zich in het winkellint bevinden, zijn in omvang beperkt en hebben te weinig parkeerfaciliteiten. Hierdoor zullen inwoners en omwonenden steeds meer geneigd zijn in omliggende dorpen hun boodschappen te doen, met alle gevolgen van dien. Welk dorp heeft de kans om direct grenzend aan het winkelgebied twee full-service supermarkten te ontwikkelen, inclusief een discounter, die op dit moment nog ontbreekt?

De vraag is natuurlijk of je drie supermarkten plus woningbouw en de bijbehorende parkeerbehoefte kan inpassen op deze gevoelige locatie en hoe een goede verbinding met het winkellint kan worden gelegd. +PEIL heeft in opdracht van de gemeente Tynaarlo een centrumplan gemaakt, waarin antwoord wordt gegeven op deze kernvragen. Ook wordt een doorkijkje gegeven naar de invulling van het achterliggende gebied en is een voorstel gedaan voor de invulling van de huidige supermarktlocaties.


Opdrachtgever:Gemeente Tynaarlo
Jaar:2017
Visualisatie:BügelHajema Adviseurs