SPORTCOMPLEXErmelo

In samenwerking met Wind Architecten Adviseurs hebben wij een prijsvraagontwerp gemaakt voor de vervangende nieuwbouw van Sportcentrum Calluna in Ermelo. Onze werkzaamheden betreffen de stedenbouwkundige inpassing en het maken van een structuurontwerp voor het gebouw dat een onderkomen biedt aan onder meer een zwembad, sporthal, turnhal, dansschool en horecavoorzieningen.

Aan de zuidkant van Ermelo ligt de Groene Wig, een bosrijk terrein dat wordt ingeklemd door de Oude Telgterweg en het spoor. Verscholen in het groen bevinden zich hier de sportvoorzieningen van Sportpark De Zanderij: een sporthal en verschillende velden die in het groen zijn uitgespaard. De twee noordelijke sportvelden maken nu plaats voor de inpassing het nieuwe sportcentrum. Uitgangspunt bij de inpassing is het intact laten van de groenstructuur, waarbij de velden overblijven als plek voor bebouwing.

Het concept bestaat uit het optillen van de twee sportvelden, waardoor op de open plekken bouwvolumes ontstaan. We doen net of de velden een dikte hebben en trekken ze nog enkele meters boven het maaiveld uit, waardoor ze als het ware gaan zweven. Zodoende ontstaan twee volumes met een transparante onderbouw die plek geven aan de twee hoofdfuncties: de sporthal en het zwembad. Vervolgens schuiven we beide functies in elkaar, waardoor aan de voorkant ruimte ontstaat voor extra parkeergelegenheid en aan de achterzijde voor natuur. Aan de zijkant van het voorste volume ontstaat extra ruimte. Deze zetten wij in ten behoeve van een brede entreezone die het gebouw een adres geeft aan de Oude Telgterweg.

Een belangrijk uitdaging die wij onszelf hebben gesteld, is het inpassen van alle waardevolle bomen. Door de bebouwing in essentie op de plek van de velden te situeren wordt hier al grotendeels aan voldaan. Alleen daar waar de volumes elkaar raken staan nog enkele bomen. Op deze plekken perforeren wij het bouwvolume, waardoor patio's ontstaan die ruimte geven aan de bomen en tegelijkertijd licht brengen in het gebouw.

In het stedenbouwkundige concept zit veel transparantie opgesloten. Door de bouwvolumes op te tillen en een transparante onderbouw toe te voegen ontstaan veel kansen voor een binnen-buiten relatie. Deze wordt dan ook ten volle benut. De entree is volledig transparant. Vanaf buiten is er zicht op de centrale hal, de aangrenzende horecavoorzieningen en het zwembad. Omdat de wanden van het zwembad ook transparant zijn is het zelfs mogelijk helemaal door het gebouw heen te kijken. Ook de voorzijde van de sporthal is van glas. Hier is zicht op de turnactiviteiten. Aan de zijkant van de sporthal zie je de kleedkamers (waar de naam van het gebouw op wordt aangebracht) en de beweging van mensen die van het naar de kleedkamers lopen. 

Ook de binnenkant kenmerkt zich door interactie tussen de verschillende functies en veel doorkijkjes. Vanaf de entreehal heb je links zicht op de sporthal en rechts op de horeca, maar rechtdoor ook weer op de patio. Vanaf de horeca zie je het wedstrijdbad liggen, maar ook het doelgroepenbad en het recreatieplein. Ook de wanden rondom de patio zijn van glas. Op sommige plekken heb je het gevoel door het bos te lopen. Deze openheid maakt dit ontwerp uniek voor haar functie.

Het sportcomplex kenmerkt zich verder door haar natuurlijke materiaalgebruik. De volledige bovenbouw is uitgevoerd in inlands lariks, afkomstig van de Veluwe (mogelijk gemaakt door een samenwerking met Staatsbosbeheer). De verticale belijning contrasteert met het uitgesproken horizontale karakter van de bouwvolumes. Op sommige plekken is de bovenbouw opengewerkt, waardoor deze delen 's avonds oplichten. Omdat de sporthal en het zwembad een verschillende hoogte hebben, is een horizontale lijn in de bovenbouw opgenomen. Deze zorgt voor samenhang tussen beide bouwvolumes, maar vormt tevens de lijn waarop de naam van het sportcomplex wordt aangebracht.


Opdrachtgever:WAA
Jaar:2019
Verbeelding:Talsma 3D