Disclaimer

Laatst bewerkt op 16 okt. 2019

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking aan derden. +PEIL, bureau voor architectuur en stedenbouw is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor een tijdige ontvangst daarvan. De aan u verzonden digitale informatie mag uitsluitend gebruikt worden voor het desbetreffende project. De aan u verzonden digitale informatie wordt zonder enige verantwoordelijkheid onzerzijds verstrekt. Aan de door u digitaal ontvangen informatie kunnen geen rechten worden ontleend ten opzichte van +PEIL, bureau voor architectuur en stedenbouw. Het is raadzaam om ontvangen bestanden voor het gebruik te controleren op eventuele aanwezigheid van virussen.